De mänskliga rättigheterna lever under ett ständigt hot i Ryssland, i form av censur och hot mot journalister. I dessa texter undersöks och redogörs orsaker, som Putins tillträde till makten, samt specialiseras på genusfrågan.

 

Yttrandefrihetens avgrund: Ryssland idag

Bild: © Pixabay 

Yttrandefrihet definieras som rätten att uttrycka sig i tal, skrift, bild eller i allmänhet uttrycka och meddela åsikter, tankar och känslor, enligt Svenska Nationalencyklopedin (2017). Organisationen Reportrar utan gränser som jobbar för rätten till yttrande- och tryckfrihet menar på hur när man censurerar och tystar ned medier begränsas inte bara varje individs rätt till yttrande- och tryckfrihet utan begränsar också demokratin. Det är en demokratisk rättighet att kunna exponera korruption, bevaka rättsväsendet så att folk inte bedöms på falska grunder och kunna uppmärksamma maktmissbruk, vilket kan sätta press på makthavare och möjliggöra förändring av det som är fel.

Den oberoende, internationella människorättighetsorganisationen Amnesty rapporterade i sin årsrapport år 2016 om hur Rysslands växande ekonomiska problem (ostabila oljepriser och stora kostnader för den militära konflikten med Ukraina) och landets internationella isolering (EU och NATO exempelvis) har lett till en allmän opinion och önskan om patriotism, nationalism och landets traditionella värderingar. Detta har samtidigt skapat en rädsla för yttre hot och fiender (både inrikes och utrikes). Förhållningssättet och regeringens ideologiska tankegångar upprätthålls av myndigheterna som samtidigt porträtterar regeringskritiker som opatriotiska i statens mainstream media, eftersom dem inte går i linje med den politik som förs. Rafis Kasjapov heter en rysk aktivist som 2015 dömdes för att “frammana hat mellan etniska grupper och för att hota den ryska federationens territoriella integritet.” Han dömdes till tre års fängelse, och “brottet” han begått – att ha postat politisk satir. Här visas alltså hur att tysta motståndare, journalister och kritiker blir ett sätta att upprätthålla makten och den förda politiken.

Amnesty fortsätter att rapportera (2016) om “Roskomnadzor” – Rysslands tillsynsmyndighet för massmedier, kommunikation och informationsteknologi. Roskomnadzor och andra statliga myndigheter har vidare tagit kontroll över internet och blockerar webbsidor och internetleverantörer, bland annat politisk satir, religiösa texter, hbtqi-aktivisters texter och information om demonstrationer. Staten har alltså en direkt kontroll och censur på landets medier och friheten är mycket begränsad. Huvuduppdraget för mediala redaktioner ska vara att “troget återge officiella synpunkter på viktiga inhemska och internationella händelser”, alltså upprätthålla de ideologier regeringen använder för att förtrycka (stora) delar av sin befolkning. Ryssland har också nyligen antagit en ny lag som gör det möjligt för domstol att ignorera Europadomstolens beslut för mänskliga rättigheter, vilket gör det möjligt för landet att fortskrida med sina inskränkningar på medborgarnas rättigheter och friheter.

Statistik: Globalis

Ryssland = 49,03

Sverige = 12,33

USA = 22,49

Eritrea = 83,92

Finland = 8,59

Här har vi statistik som FN-systerorganisationen ”Globalis” publicerat från 2016 om länders pressfrihetsindex, där 0 är det bästa. Eritrea var det land som förra året hade sämst siffror, och även om Ryssland inte ligger sämst till så vittnar deras index på 49,03 om en orolig situation för landets pressfrihet om man exempelvis jämför med Sveriges 12,33 eller världens, enligt detta index 2016, friaste land Finland med sina 8,59. Indexet är skapat av Reportar utan gränser och kollar exempelvis på faktorer som journalisternas trygghet i landet, censur och hur den statliga median fungerar.

 

Internet

Amnesty International, ”Ryssland”, 240216

http://www.amnesty.se/nyheter/amnestys-arsrapport/landavsnitt/ryssland/

Hämtad 30-01-17

Globalis/ Svenska FN-förbundet, ”Pressfrihet”, 2016

http://www.globalis.se/Statistik/Pressfrihet

Hämtad 04-02-17

Nationalencyklopedin, ”Yttrandefrihet”, Sterzel, Fredrik

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/yttrandefrihet

Hämtad 30-01-17

Pixabay, stevepb (användarnamnet på Pixabay), 2017

https://pixabay.com/sv/censur-begr%C3%A4nsningar-yttrandefrihet-610101/

Hämtad 21-02-17

Reportrar Utan Gränser, ”Om Reportrar utan gränser”

http://www.reportrarutangranser.se/about

Hämtad 30-01-17

Källkritik till text ”Yttrandefrihet i Ryssland: situationen idag”

Amnesty International

Amnesty International är en människorättsorganisation som runt om i världen jobbar mot förtryck och kämpar för mänskliga rättigheter. Den är oberoende ekonomiska intressen, religion, ideologi och statliga regeringar. Organisationen är väl etablerad i sin bransch och är allmänt erkänd som en säker, pålitlig organisation.

 Globalis/ Svenska FN-förbundet

Globalis är ett internetbaserat läromedel som formulerar geografisk statistik, fakta och information. Globalis är en del av det svenska FN-förbundet och en del av FN-förbundet i sin storhet, och är därför en mycket trovärdig källa. FN är världen största fredsorganisation och har varit det under en mycket lång tid, organisationen är väl etablerad i världspolitiken och den värdsliga kampen för fred.

Ines Schulz Plaszczyk