Om textilindustrin i Indien, Sri Lanka och Bangladesh.

Textförfattare: Emma Tranehed och Elsa Magnell.

 Mörkret bakom textilföretagens välputsade fasader

Sociala förhållanden i textilindustrin i Indien, Bangladesh och Sri Lanka

Var är dina nya Nikejeans gjorda? Vem har egentligen sytt din Tommy Hilfiger tröja? Kläderna du har på dig har du kanske köpt i Sverige, men troligtvis är de gjorda någon annanstans i världen. Textilindustrin är främst stationerad i Asien med utgångspunkt i Indien, Bangladesh och Sri Lanka. Många av dessa fabriker är belägna i frihandelszoner, områden där fabriker inte behöver betala tullavgifter eller ens skatt i vissa fall. 82 % av de anställda är kvinnor och dessa kvinnor är inte tillåtna att organisera sig i fackförbund. Detta leder till att arbetsgivarna kan pressa ner lönerna vilket bidrar till en låg levnadsstandard för textilarbetarna. 

Enligt FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna har alla människor rätt till att leva ett drägligt liv, men lönen som dessa kvinnor erhåller inom textilindustrin är så låg att detta blir näst intill omöjligt. Projektet ”Stilmedveten” som är ett projekt från hemsidan Sveriges konsumenter beräknar att minimilönerna inom textilindustrin i Indien, Sri Lanka och Bangladesh inte räcker till att leva ett drägligt liv. I till exempel Bangladesh är minimilönen 11 % av den beräknade levnadskostnaden, det vill säga den lön som krävs för att betala hyra, näringsrik mat, sjukvård och så vidare. För mer information om lönerna, se tillhörande diagram.

Det finns även indirekta orsaker till att de sociala förhållandena försämras i de länder där textilindustrierna blomstrar. En sådan orsak är exempelvis att den lokala miljön kring textilfabrikerna påverkas negativt. Västvärlden köper upp odlingsmark vilket innebär att möjligheten att odla mat minskar. Även sjöar i närheten av textilfabrikerna förstörs. En viss sjö i Indien som tidigare kunde användas av lokalbefolkningen till att utvinna dricksvatten, odla och bevattna 280 hektar mark har blivit värdelös på grund av att bland annat textilfabrikerna förorenar dem. Detta innebär alltså att textilfabrikerna i Indien, Bangladesh och Sri Lanka förstör människors självförsörjningsförmåga då naturresurser fördärvas vilket gör dessa länder beroende av västvärlden, som i sin tur kan fortsätta ta mark från lokalbefolkningen för att tjäna pengar. Textilarbetarna i nämnda länder riskerar också att drabbas av tuberkulos och andra lungsjukdomar då röken som bildas i många fabriker innehåller stora mängder koldioxid och andra giftiga partiklar. Detta gäller även för lokalbefolkningen i närheten av fabrikerna. 

Totalt sett arbetar över 40 miljoner människor inom textilindustrin bakom taggtråden som omgärdar frihandelszonerna. Därifrån produceras mycket av Nikes och Tommy Hilfigers produkter. Så när du bär din Tommy Hilfiger tröja bär du också upp ett system där vi i västvärlden exploaterar fattigare länder och människor för vår egen vinning. Nästa gång du står i affären för att köpa ett nytt klädesplagg – tänk till en extra gång. Priset är nämligen inte bara den siffran som står på prislappen utan det finns en hel del dolda kostnader bakom produkten. Bakom företagens välputsade fasader finns en värld som du nu vet lite mer om. 

Bilden föreställer en by i Vellimalai i södra Indien. Såhär kan en textilarbetare bo. Fotografen Mia Tranehed har gett oss sin tillåtelse att publicera bilden. 

Källor:
Artikel från Swedwatch 
Författare: Viveka Risberg, kanslichef på Swedwatch 
Publicerad: 2014-09-30 
Hämtad: 2016-12-19 

 

Hämtad: 2016-12-19 

 

Källkritik:
Swedwatch har stor trovärdighet som obunden ideell förening där de som arbetar exempelvis är utbildade journalister och jurister. 

 

Hemsidan om mänskliga rättigheter är publicerad i regeringens namn och regeringen är en trovärdig källa då materialet kommer från bland annat Europadomstolen och FN:s konventionskommittéer. Det är FN som bestämt de mänskliga rättigheterna vilket gör att denna källa är bra för att läsa om dessa.

Författare: Elsa Magnell