Illegala transplantationer av fångars organ

Kina är till ytan mätt Ostasiens största land och beräknas ha 1,4 miljarder människor(flest i världen). Av dessa 1,4 miljarder så beräknas det att mellan 1 650 000 och 2 300 000 sitter fängslade antingen efter en rättegång eller väntandes på en i ca 700 fängelser landet över. Det har länge funnits misstankar om att Kina utnyttjar dessa fångar för deras organ, och dessa misstankar skulle även kompensera för de hål som finns i Kinas officiella statistik för mängden organ som transplanteras.

Enligt officiell statistik i Kina så transplanteras ca 10 000 organ per år. Innan den sjukhusreform som nyligen genomfördes i landet fanns ca 300 sjukhus, dock finns det numera enbart 146 officiella sjukhus kvar efter reformen. Den mest genomsökande studien som har gjorts om olagliga transplantationer har funnit att enbart de 146 officiella sjukhusen har en max kapabilitet på ca 69 300 transplantationer per år.

Ytterligare tecken på att det tillkommer organ i Kina på ett onaturligt sätt är väntetiderna för att få organ.

Skillnaderna mellan Kinas väntetider gentemot andra länder är astronomiska, följande diagram visar dessa skillnader.

Detta diagram talar klarspråk om att det i kina går många gånger snabbare att Bildfå organ än i andra länder som också genomför dessa operationer regelbundet. Så då tillkommer frågan om hur det är möjligt att denna skillnad i väntetiderna existerar. Dessa väntetider blir så korta därför att Kina måste ha organ som bara väntar på att bli Textrutainopererade i patienter, annars så skulle denna snittväntetid vara omöjlig. Denna snittväntetid kräver att organ finns redo, men för att ha organ redo kräver att dess bärare finns på plats för att organen ska transplanteras. Detta därför att organ inte överlever utanför en kropp länge och bäraren av organen måste därför vara tillgänglig snabbt för att kunna donera organ.

Så hur tillkommer dessa organ?

Det mest troliga svaret på frågan är att de kommer från avrättade fångar. Kina avslöjar sällan saker om sitt fängelsesystem och den statistik som kommer ut är sällan trovärdig. Dock är den mest troliga lösningen på problemet om var organen kommer från att de plockas från avrättade fångar. Mängden avrättningar är en statshemlighet i Kina och det saknas helt officiella siffror, dock gör människorättsorganisationen ”Dui Hua Foundation” beräkningen att tusentals människor avrättas varje år. Dessa kroppar utnyttjas sedan enligt Kilgour och Matas förmodligen för att få tag på organ. Detta skulle kunna kompensera för de hål i den officiella statistiken om den reella mängden avrättningar var känd, men då den ännu är okänd så finns det dessvärre inget sätt att ta reda på om teorin stämmer.

Det sista beviset som har presenterats för världen är berättelser från före detta fångar som pratar om sina erfarenheter i kinesiska fängelser. Dessa berättar att när de kommit till fängelser så har de utsatts för läkarundersökningar där de uteslutandes har analyserats för hurvida deras organ är friska eller inte och hur deras blod är uppsatt(typ och friskhet).

Detta bryter mot ett flertal artiklar i de mänskliga rättigheterna som till exempel artikel 5(ingen fårTextruta utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning).

Källor:

China Today: Kinas största engelsk-talande tidning. Grundad 1981 och publiceras världen över. Informationen publicerades 23/08-16, den hämtades 15/02-17, källan är oredigerad sen dess.

End Organ Pillaging: Den överlägset största och mest avancerade rapporten om frågan. Rapporten är grund för nästan alla artiklar som har skrivits om ämnet. Den är skriven av Matas David och Kilgour David. Originalrapport här