Förföljelse av Falun Gong

Falun gong(även kallat ”Falun Dafa) är en semi-religiös rörelse i Kina som har funnits sedan 1992. Rörelsen bygger på buddism och skapades för att hjälpa folk att finna inre och yttre frid.

Rörelsen stötte dock på problem i sitt program enbart efter sju år. Den 20 juli bestämde Kinas dåvarande ledare(Jiang Zemins) att rörelsen skulle förbjudas och att dess följare som ännu höll fast vi praktikerna skulle hamna i fängelse.

Detta totalförbud mot rörelsen tros ha skett därför att kommunistpartiet som styr i Kina såg Falun Gong som en rival och en fara för dem själva.

Vid den tjugonde juli 1999 så beräknade kinesiska myndigheter att det fanns ca 50-70 miljoner följare av Falun Gong enbart i Kina. Kommunistpartiet såg denna rörelse som hade potential att aktivera upp till 70 miljoner människor på mycket kort tid som ett hot och bestämde sig för att slå till med all kraft som de hade att tillgå. Kort före och efter förbudet så använde partiet medel som skolor, polis, armén och fackföreningar för att förkasta Falun Gong offentligt, och även statsbyrån ”6-10 office” skapades med målet att leda förföljelsen mot organisationen.

När följare av Falun Gong blivit arresterade så togs de ofta till läger där de skulle ”rehabiliteras” mot praktiken. Förföljelserna av organisationen tar sig form genom att avlyssna privata telefoner och att sprida propaganda som i sin tur får folk att avslöja sina grannar som följare av praktiken. Detta kan mycket lätt kopplas till Nazi-Tyskland där liknande hjärntvättning skedde mot Tysklands invånare.

De stora brotten mot mänskliga rättigheter sker under arresteringar och i fängelser. Det finns både bilder och videor av den tortyr som används mot gruppen. Tortyren(som är förbjuden i alla Kinas fängelser) består bland annat av att de bränns med brännjärn, blir slagna och elektrifierade.

Ett utmärkt exempel på hur Falun Gongs följare blir förföljda är en man vid namn Guo Guoting. Guo var en försvarsadvokat i Kina som specialiserade sig på att försvara Falun Gongs medlemmar. Efter ett specifikt fall där han försvarade två medlemmar så blev han plötsligt fråntagen sin advokats-licens, och ytterligare ett tag senare så förlorade han rätten att röra sig fritt. Allt detta enbart för att han gjorde sitt jobb.

Detta visar hur Kina förföljer Falun Gong även på plan där de inte straffar följare, utan även de som hjälper följare av praktiken.

Ett annat uppmärksammat fall var när ca 10 000 följare av Falun Gong samlades i demonstration den 25 juli 1999. Demonstrationen slutade i massarresteringar av fredligt protesterande människor och Polismisshandeln finns dokumenterad.

Denna förföljelse bryter mot de mänskliga rättigheterna på många punkter som till exempel punkt 3(Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet), punkt 5(ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning) och punkt 7(Alla är lika inför lagen och är berättigade till samma skydd av lagen utan diskriminering av något slag. Alla är berättigade till samma skydd mot alla former av diskriminering som strider mot denna förklaring och mot varje anstiftan till sådan diskriminering)1. Kritiken mot dessa brott är dock liten och FN uppmärksammar i skribentens åsikt inte frågan i den omfattning den förtjänar.

Källor:

FN;s officiella deklaration om mänskliga rättigheter. Detta är en version som är översatt till svenska.

Beyond the red wall: En rapport om förföljelserna av Kilgour David. Rapporten används som ursprungskälla av de flesta artiklar på ämnet.