Texter om hur mänskliga rättigheter bryts i Kinas rättssystem

Behandling av dödsdömda fångar och den rättsliga processen i kina

Inledning.

Kina är det land I världen enligt officiell statistik som avrättar flest människor på jorden.

1 per 562 000 blir avrättad. Alltså är det fler än 12 400 personer varje år som avrättas.

Det finns ett stort mörkertal enligt många människorätts organisationer som inte publiceras. Det som gör att detta antal är så stort är det faktum att kina har dödsstraff på 45 olika brott (före 2011 så var 55 stycken). Oftast så skjuts det avrättande men injektion av nerv gift används nu mer I större utsträckning än tidigare.

Beskrivning

Det som utmärker kina I sin behandling av personer som har dömts till döden är att avrättningarna verkställs relativt snabbt efter domstols beslut, straffet kan verkställas efter 1 vecka men den tid som den vanliga fången får vänta är runt 2 månader vilket är betydligt snabbare än I de delstater som har dödstraff I USA där man vanligtvis får vänta 5-10år på många platser.

Här visas den officiella statistiken på antal dödsstraff från 2002 -2013 (den senaste publicerade statistiken från partiet) Här ser man en nedgång på officiella dödsstraff Dui Hua foundation diagram

Kina har fått skarp kritik I hur de ofta behandlar dessa fall juridiskt I domstolen ofta så får statstjänstemän en snabbare avrättning en till exempel en bonde på den kinesiska lands-bygden. Det här har människorätts organisationen dui hua foundation riktat kritik. därför att de inte vill att den kinesiska allmänheten ska vet om de inre stridigheter I kommunist partiet som ofta sker, av det rättsliga fall som har överklagats till någon är det få dömda som frikändes, endast 2 personer 2015.

Hur rättsväsendet är utformat är bland annat en stor anledning till dödstraffen verkställs så ofta. Kina har inte oberoende domstolar som I många demokratier utan använder sig av parti domstolar som verkställer kinesiska kommunistpartiets vilja. detta gör att i många fall som kan skada partiets anseende I olika I frågor ofta får ett strängare fall.

Det rättsligaläget hjälps inte med att tortyr föregår ofta även om det är förbjudet enligt kinesisk lag. En annan anledning till det höga antalet att nästan alla av dom största advokatbyråerna har starka kopplingar till bland annat kommunist partiet. Det så hindras försvars advokat att utföra ett ordentligt arbete. Det kan inte heller garantera den service som garanteras.

Det som tar besluten när det gäller just om en person ska dömas till döden är SPC. Detta sker framför allt av en grupp av 300 personer I Beijing. Det faktum dessa personer ofta behandlar fall flera 1000 km därifrån gör att man kan kritisera att folk som ofta inte har någon insikt I fallen

Slutsats

De mänskliga rättigheter som bryts är framför allt rätten till liv som gäller avrättningar som formulerades av John locke samt att artikel 3 bryts mot FN deklaration om mänskliga rättigheter, samt att det ofta förekommer skarp kritik I hur yttrande frihet sköts I domstolsväsendet. Samt att de har en stark koppling till kommunistpartiet detta bryter därför mot den rättighet som ska garantera ett rättvist och effektivt rättsystem som man kan speciellt kritisera på den första punkten

Det man kan se genom flera reformer att kina är på väg ifrån att använda sig avrättningar i alla fall i brott som rör ekonomisk brottslighet och vissa fall av mord. Dock är det svårt att lita på kinesisk statistik därför den kinesiska regimen de ofta har intresse av att manipulera statistiken för att få bättre internationellt anseende.

Kommunistpartiets officiella flaga. Wikipedia.

Källor:

Amnesty international; Amnesty är en organisation som uteslutande ägnar sig åt att belysa brott mot mänskliga rättigheter och att försöka lösa dem.

Human Rights Watch; HRW är en organisation som ignores sig åt att upplysa folk om brott mot mänskliga rättigheter och försöker även hjälpa de som behöver hjälp