Rättighetsbloggen är en webbplats skapad av klass Sa15e på Södra Latins Gymnasium i Stockholm. Inom kursen Samhällskunskap 2 läser vi om de mänskliga rättigheterna och hur de respekteras, men framförallt kränks, i olika länder och branscher.

I grupper om två har vi fördjupat oss inom ett självvalt ämne och syftet med Rättighetsbloggen är att föra vår förvärvade kunskap samt egna reflektioner vidare. Arbetena belyser både, för många, relativt okända ämnesområden eller ger en fördjupad bild av hur vår livsstil i Sverige kan kopplas till mänskliga rättigheter i andra delar av världen. Bland annat diskuteras relationen mellan vår konsumtion av varor och de arbetare i utvecklingsländer som framställt dem. Detta är information vi tror kan gynna alla, inte bara de med ett intresse för samhällsfrågor. Vi har därför arbetat med att göra en användarvänlig hemsida med texter som har tillgänglighet i fokus. Målsättningen har varit att vem som helst ska kunna gå in på sidan utan några som helst förkunskaper för att sedan lära sig något värdefullt.

Förutom att vårt arbete varit värdefullt har det även omfattat följande centrala innehåll från Samhällskunskap 2:

  • Det nutida samhällets politiska utveckling utifrån historiska ideologiska villkor, till exempel mänskliga rättigheter, nationalism, kolonialism och jämställdhet, i relation till maktfördelning och ekonomiska villkor. Frågor om aktörens handlingsfrihet kontra strukturella villkor.
  • Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Källhänvisning enligt vanliga system.
  • Muntlig och skriftlig presentation i olika former och med olika tekniker som är vanliga inom området, till exempel debatter, debattartiklar, rapporter och essäer.

 

De texter som publicerats på hemsidan är alla skrivna av oss elever och plagiering har kontinuerligt kontrollerats genom tjänsten Urkund. Diagram och i stor utsträckning de bilder som använts är även de egenproducerade. Vissa bilder har dock hämtats från andra upphovsmän i vissa fall men då i enlighet med Creative Commons regler och med en tydlig källhänvisning. Loggan är designad av Moa Rosenberg i klassen.

Arbetet med hemsidan har framförallt lärt oss om hur skriftlig produktion kan kopplas till design och media, bland annat genom att egna bilder producerats till texterna. Vi har även fått viktiga insikter om vilka regler som egentligen gäller då man använder sig av andras material och Creative Commons. Förutom detta har vi även anpassat texttypen så att den är lämplig för den typ av hemsida vi tänkt skapa.

En vinst i Webbstjärnan ser vi framförallt som en möjlighet att ge exponering åt de betydelsefulla och globala samhällsproblem som vår hemsida belyser. Idag kränks de mänskliga rättigheterna på många platser i världen och vi ser en ökad medvetenhet som ett verktyg för att kunna åstadkomma förändring. Ensam kan det vara svårt men tillsammans har vi ett enormt inflytande, det krävs bara att vi tar ställning för utsatta människor och vågar ställa krav på makthavarna. Något som inte kan ske utan att vi först har kunskap om situationen som den ser ut idag och det är där vårt bidrag kommer in. Genom Rättighetsbloggen kan vi nå ut med värdefull information till en bred publik – och det är därför vi förtjänar att vinna tävlingen.