De mänskliga rättigheterna kränks inte bara i det verkliga livet utan också via internet. Men internet kan också främja de mänskliga rättigheterna – om det används på rätt sätt.

Internet som en mänsklig rättighet

När man talar om internet menar man det globala nätverk som finns spritt över hela jorden bland miljontals människor. Det består dock inte endast av ett enda nätverk utan av  en mängd oberoende nät som är sammankopplade till varandra och skapar ett ”nät av nätverk”. Utvecklingen samt användandet av internet har rört sig framåt med raketfart och allt fler människor blir berörda. Enligt IIS är det 39 procent av världens befolkning som idag använder sig av internet och siffrorna på antalet internetanvändare fortsätter att öka.

Internet har kommit att bli en viktig del i vår vardag, och stor del av arbete och utbildning utförs via våra datorer. Utvecklingen har skett i en sån utsträckning att internet idag är en mänsklig rättighet. Detta beslutade FNs råd för mänskliga rättigheter och det instiftades och började verka i Juni 2016. Rättigheten innebär att länder som berörs har en skyldighet att se till att invånarna får fri tillgång till nätet. Det vill säga att man inte har rättigheten att hindra eller ta ifrån individers internet. Beslutet gick igenom trots att det motsattes av flera länder såsom Kina, Indien, Ryssland, Sydafrika och Saudiarabien, länder vars myndigheter som censurerar internet, dock av olika grad.

I beslutet skriver FN att tillgången till internet är aktuell och viktig då den tillför och möjliggör en lätt åtkomlig utbildning som inkluderar alla. Men även då FN anser att teknologin spelar en stor roll för tillväxten av mänsklig utveckling. Men detta beslut väcker även en hel del frågor som behöver lösas. Exempelvis vad som får visas och sägas på internet. FN uppmanar alla länder att hantera säkerheten på ett sätt som utgår att det kan vara säkert men fritt. Det vill säga att det inte kränker en persons möjlighet till att utnyttja rättigheten, genom censur som ett exempel, eller kränka individers rätt till integritet genom att offentliggöra ens privatliv, något som är viktigt att inte missbruka. Men det gäller även rättigheten för yttrande- och tryckfrihet som uppkommer i samband med användandet av internet. Något annat som blir betonat i samband med detta beslut är att utbildandet av kvinnor inom de teknologiska fälten, något som blir viktigt för jämlikheten i användandet då detta område inte varit lika dominerat av kvinnor som av män.

Internet har gett oss nya möjligheter för att uttrycka oss och dela information, men det är inte bara en resurs för utveckling och tillväxt utan det har dessutom blivit en demokratisk resurs. Det finns dock många motsättningar för ett fritt internet. Exempel är utrikespolitiska motsättningar angående synen på internet, cyberattacker från stater och kriminella samt lagstiftningar som fragmenterar det globala nätet. Man kan även se tendenser till att människors rättigheter kränks i allt större grad på internet och det har visat sig att friheten på internet minskar för var fjärde år. Detta visar att samtidigt som internet växer sig större så växer även motsättningar då det alltid kommer finnas parter som vill begränsa folks frihet. Detta är som störst när det kommer till redan utsatta grupper, såsom kvinnorättsorganisationer eller det civila samhället under diktatoriska stater. Det är enormt viktigt att se till att det är samma lagar och rättigheter som gäller online som offline.

Källhänvisning

Webbsidor:

Viktor Eriksson, M3, Internet är nu en mänsklig rättighet, 2016-07-04

Maja Fjaestad (statssekreterare Statsrådsberedningen), Ann Linde (statssekreterare Justitiedepartementet), Regeringskansliet, 2015-05-18

Erik Forsberg, Internetstatistik, 39 procent av världens befolkning använder Internet, 2013-05-15

Wikipedia, Internet censorship and surveillance by country, 18 Januari 2017

Källkritik

Internetstatistik.se är en trovärdig sida för det är en webbplats gjord  under Internetstiftelsen i Sverige som administrerar och sköter den tekniska driften av .se domäner. De driver även positiv utveckling av internet genom att satsa på internetutvecklade verksamheter. Statistiken är dessutom relativt uppdaterad då den publicerades 2013 men ny statistik samt rapporter läggs upp flitigt på sidan. Det finns heller inget som visar på att det skulle finnas en agenda bakom statistiken utan sidans syfte är endast att informera.

En annan källa jag använt mig av, M3, är egentligen en prylsajt som skriver om allt från mobiltelefoner och datorer till elbilar och tv-spel. Varför de just valt att skriva om FN är nog för att internet som en mänsklig rättighet har stor betydelse för det sajten jobbar för, det vill säga att informera om ny teknik. Sidan är trovärdig då den uppdateras ofta och det publiceras nya artiklar varje dag om nya prylar. Det finns ingen antydan på att sajten skulle vara vinklad utan skribenterna informerar endast om det valda ämnet. Hemsidan är dessutom reklamfri och man kan kolla upp alla redaktörer som ansvarar för sidan samt kontakta om man skulle behöva en intervjuperson.