Källkritik:

Amnesty är en respekterad organisation som jobbar för att dokumentera kränkningar mot mänskliga rättigheter.

The economist publicerar demokrati index varje år och är ett viktigt redskap för att granska världens demokratier.