En rapport om homofobi och diskriminering mot HBTQ personer i Ryssland

(Bild: användare ”AshLM” från Pixabay )

Text av Lukas Koppen Björnson

 

Situationen för HBTQ+-personer i Ryssland med fokus på ”Agentlagen” 

En lag som spelar en extremt viktig roll i att möjliggöra den juridiska diskrimineringen mot bland annat HBTQ+ personer i Ryssland är den så kallade ”utländska agent lagen” som stiftades år 2012. Enligt denna lag så är varje icke statlig organisation (NGO) som jobbar med ”politiska” aktiviteter och får bidrag från utländska källor skyldig att registrera sig som utländska agenter. Eftersom att lagen inte tydligt formulerar exakt vad dessa ”politiska” aktiviteter innefattar så kan lagen tolkas inkludera människorätts förespråkare och även andra aktiviteter som motsätter sig den ryska statens officiella politiska ståndpunkt. Just därför så används lagen ofta av rysk polis för att på lagligt sätt attackera bland annat HBTQ+-rättsorganisationer och andra organisationer som inte följer den ryska politiska normen. Den ryska agentlagen kräver alla utländskt finansierade NGOs på mer detaljerad information angående syftet med deras utgifter, vilket ökar organisationernas skyldigheter att rapportera sina aktiviteter. Detta är något som tvingar NGOs att omdirigera mycket fysiska och finansiella resurser för att kunna hantera deras stigande byråkratiska skyldigheter, vilket ytterligare försvårar deras redan mödosamma humanitära arbete. Dessutom så kräver lagen att NGOs stämplar sig själva som ”utländska agenter”. Dem är även tvungna att skylta med stämpeln på sina hemsidor och alla sina publikationer vilket sätter käppar i hjulen för samarbete och dialog med ryska auktoriteter och media. Från år 2013 till 2014 så lanserades en nationsomspännande kampanj med syfte att inspektera tusentals NGOs för att identifiera de ”utländska agenterna” och tvinga dem att registrera sig som så. I juni 2013 så fick det ryska justitieministeriet makten att själva registrera organisationer som utländska agenter utan deras godkännande. Detta har lett till böter och varningar för ett flertal NGOs som blivit anklagade för att misslyckas följa de nya reglerna. Många ryska HBTQ+ organisationer har redan blivit bokförda som utländska agenter eller är utpekade för att vara det. Under januari 2015 so blev en nya lag angående ”oönskade utländska och internationella organisationer” antagen. Enligt lagen så kan utländska eller internationella organisationer som ”utgör ett hot mot statens eller den allmänna ordningens, allmänna moralens eller allmänna hälsans försvarskapacitet och säkerhet” kan bli utsedd som oönskad. Individer som jobbar för dessa föreningar kan även bli utsatta för böter. Detta är något som gör arbete för mänskliga rättigheter svårt, och hindrar internationella organisationer att bidra med stöd till Ryssland.

(Diagram av Lukas Koppen Björnson, uppgifter tagna från The Economists democracy index år 2015)
Som diagrammet ovan visar så ser Rysslands demokratiska utvecklingskurva inte så lovande ut. Ryssland räknas idag inte som en demokrati utan som en auktoritär regim.

 

Orsaken till den ryska homofobin

Homofobin i Ryssland kan vid första anblick verka som resultatet av den ortodoxa kyrkans starka influens över staten och allmänheten men i själva verket så är Ryssland ett av de minst gudfruktiga länder i världen. Även fast ryssar generellt sett inte är särskilt bra på att gå till kyrkan så besitter de flesta en oerhört positiv ställning till den ortodoxa kyrkan som besitter stor politikisk makt i form av en viktig allierad till Putins regering samt som en symbol för nationalistisk stolthet för större delen av befolkningen. 80 till 90 procent av Rysslands befolkning identifierar sig själva som ortodox kristna men nästan inga av dem går på gudstjänst. Många ryssar ser på religion som en tradition och ett sätt att anknyta till moral och etiska standarder. Kirill, patriarken inom den rysk-ortodoxa kyrkan har gjort uttalanden emot ”sociala sjukdomar” som alternativa sexualiteter. Utöver det så har Kirill även sagt att ”liberalism kommer att leda till rättslig kollaps och sedan apokalypsen” han har också kallat Putins presidentskap för ”ett mirakel”. Putins regering verkar klänga sig fast vid den uråldriga ryska/Sovjetiska idéen om att ledarna borde bestämma landets moraliska agenda. Och ryska lagstiftare är mer än glada att åtnjuta kyrkans stöd, såväl som allmänhetens intolerans, i syfte att samla de konservativas stöd. Putin försöker skapa ett ”vi mot dem” klimat. Homofobi är något som oftast inte föds ur religion utan istället ur att vara fundamentalt antiliberal, Ryssland är ett icke-liberalt land och Putins regering vill kapitalisera på anti liberala tankar. Detta är något som Putin och hans regering vinner extremt mycket på då dem genom att ändra den ryska normen till en mer konservativ rensar ut mer liberala tankar som motsätter sig den ryska staten, inskränkningarna av HBTQ-rättigheter i Ryssland är bara ett steg i Putins plan att rensa ut ideologisk opposition i form av mer liberala tankar och idéer.