Guantanamo Bay 

© Ebba Svilling

Guantanamobasen är en amerikansk militärbas på Kuba som sedan 2002 används som fängelse för misstänkta terrorister och terrorister, som ett resultat av 11 september. Basen är allmänt känd för sina rättighetskränkande metoder. Guantanamobasen styrs av amerikansk militär, men eftersom att den ligger utanför USA:s landsgränser gäller inte amerikanska lagar. Fångarna kan alltså torteras och på andra omänskliga sätt behandlas utan att det bryter mot amerikansk lag. USA tar inte ansvar för det som händer på basen, och i media framställs fängelset som högst rättvist och humant och f.d. president Bush stöttade öppet det som skedde på basen. Det framgick inte att vissa fångar hade förts dit olagligt och att det sker felaktiga, militäriska rättegångar. 

 På det här sättet kan USA (FBI, CIA) hålla vem som helst fången mot sin vilja som misstänks vara terrorist utan att själva stå för konsekvenserna. De bryter öppet mot de mänskliga rättigheterna i tron om att hålla världen säker från terrorister.  

Idag, 2017, finns 41 fångar kvar i Guantanamobasen. Amnesty har försökt få f.d. president Obama att stänga basen utan vidare framgång.  

 Majoriteten av de som sitter fängslade i Guantanamobasen har inte blivit fällda för något brott, det saknas det bevis för. Det räcker med att ha varit på fel plats vid fel tillfälle för att bli misstänkt för att vara involverad/ha varit involverad med en terroristgrupp och bli fängslad i Guantanamobasen. De här människorna, de flesta oskyldiga, sitter fängslade mot sin vilja utan bevis på att vara involverade med terrorism, många i väntan på en rättegång som aldrig kommer då de nekas rätten till en riktig, rättvis rättegång. 

 Tortyren förekommer både fysiskt och psykiskt. I en kort intervju med en före detta Guantanamofånge berättar han att han fick hörde en kvinna skrika i ett rum i närheten honom. Han hörde hur vakterna skrek åt kvinnan att hålla käften och sära på benen kallade henne för massa kränkande namn. Vakterna gjorde detta på ett sätt för att få ex-fången att tro att det var hans fru det gällde. Han berättade även att de ibland hade på sig svarta huvor över huvudet och hörselkåpor medan de bli avklädda, slagna eller förda till förhörsrummen. Berövade på all frihet att ens att se eller höra.  

Guantanamobasen är ett försök från USA att minska terrorismen i världen. Det är en hemsk produkt av den rädsla för terrorism som har blivit allt mer påtaglig sedan terrorattentatet den 11 september 2001, när två kapade flygplan flög in i tvillingtornen World Trade Center. Många skyller det som hände på muslimer och sätter i och med det en terroriststämpel på hela islam. Samma förtryckande värderingar finns kvar idag och blir bara mer och mer problematiska, till exempel nyligen när Trump förbjöd inresande från länder som Syrien, Iran, Irak mfl. Han påstår att det var ytterligare ett försök att minimera risken för terrorism. Intressant är att inget av nämnda länder var involverade i terrorattacken 11 september. Av detta kan man dra slutsatsen att Trump bygger sina värderingar på fördomar mot muslimska länder och renodlad rasism.   

Källor: 

 USA: 15 år med Guantanamo. http://www.amnesty.se/nyheter/nyheter/usa-15-ar-med-guantanamo-2740/ 11 januari 2017.  

 

Källkritik: 

Amnesty är en internationell organisation vars syfte är att meddela världen om vilka rättigheter som bryts och vilka som följs. 

CNN är en stor nyhetskanal som syftar till att informera världen om vad som sker i den.