Hur ser framtiden ut för sextraffickingen inom Europa och EU?

Skriven av: Tova Svensson Johannesson

Enligt realstars.eu så har sextraffickingen i Europa ökat den senaste tiden, och att många forskare tror att detta har en koppling till att det är lagligt att köpa sex och sexuella tjänster i många av EU:s länder. EU jobbar aktivt med att stoppa människohandel, men Europa är även den kontinent med flest sexslavar per capita, där majoriteten av dessa är traffickerade dit mot sin vilja eller genom att de blivit lovade ett annat arbete.

Eftersom det då är så lätt att köpa sexuella tjänster blir gränsen mellan människohandel och prostitution väldigt liten.

 

Enligt eu-upplysningen är människohandel en prioritet när det kommer till att stoppa organiserad brottslighet. Där alla dess medlemsländer förväntas följa lagar och direktiv som EU har instiftat. T.ex. traffickingdirektivet som antogs 2011, som skulle vara genomfört i medlemsländerna senast i april 2013. Detta traffickingdirektiv innehåller minimiregler om brottsrekvisit, alltså förutsättningarna för att en gärning ska vara straffbar och vilka följderna blir om en blir tagen för människohandel. Direktivet säger att det maximala straffet för människohandel ska vara minst fem år eller minst tio år om brottet är speciellt grymt.

För tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel har EU speciella regler som gör att dessa människor får rätt till uppehållstillstånd i minst sex månader om de hjälper polisen att stoppa bl.a. människohandeln.

 

Eftersom EU jobbar ganska aktivt med att stoppa människohandel, där ingår även människohandel med sexuella ändamål, så kan den troligtvis minskas. Men enligt rapporter från europol har traffickingen inom EU ökat, vilket oroar många.

Om medlemsländerna är villiga att hjälpas åt att se över problemet med människor som mot sin vilja blir tvingade in i sexhandelns mörka vråer, så kan den gå att minska. Men då gäller också att länderna ser över sina egna lagar om sexhandel, är det lätt att komma åt sex och sexuella tjänster är det fler människohandlare som söker sig dit, det har forskning visat. Om länder som t.ex. Nederländerna eller Tyskland kan se över situationerna för de som arbetar inom sexindustrin så skulle det kunna bli bättre, att göra kontroller vilka som är där frivilligt och vilka som kommit dit genom trafficking, att ge de sexarbetande stöd och rättigheter. Om man jämför Nederländerna och Tyskland så har de prostituerade som jobbar inom amsterdams red light district mycket mer säkerhet, kontroll och rättigheter än vad de som jobbar inom icke statligt ägda bordeller i Tyskland gör. Att lyssna på vad de arbetande har att säga, istället för deras chefer kan göra väldigt stor skillnad. För att chefen kan ha andra motiv än att sexarbetaren ska ha det bra. De prostituerade är dem det handlar om, därför är det deras röster som ska höras mest, vi andra ska lyssna och sedan göra vad vi kan för att hjälpa de prostituerade (om de vill det).

Källor:

Vad gör EU för att bekämpa människohandel? Senast uppdaterad: 2016 – 05 -13 Hämtad: 2017-02-21

 

Varför finns trafficking? Hämtad: 2016-12-12

 

Together against trafficking in human beings Senast ändrad: 2017-03-08 Hämtad: 2017-02-16

 

Källkritik:

EU-upplysningen: Diskussion kring källan: Detta är pålitligt för att eu-upplysningen har uppdrag från riksdagen att informera om EU på ett objektivt och opartiskt sätt.

 

Realstars: Diskussion kring källan: Realstars är pålitligt eftersom det är en ideell organisation som jobbar både nationellt och inom Europa för att stoppa sexhandeln. De har jobbat ihop med flera individer, organisationer och företag för att sprida sitt budskap om “Fair sex”.
European commission: Detta är pålitligt eftersom det är en källa som är EU:s officiella sida och som har till uppgift att tydligt visa vad EU står för och vad de vill göra när det kommer till att stoppa människohandel.