Avkriminalisera/legalisering vs en hård sexköpslag?

Skriven av: Nicole Rask

Nyligen har FN:s kvinnoorganisation UN Women velat erkänna “sexarbete” som ett yrke och ge “sexarbetare” fackliga och andra rättigheter i Europa. 2013 tog organisationen ett förslag till en policy som stöder vad de kallar för sexarbetarnas rättigheter att välja “sexarbetare” som ett yrke. I förslaget så skiljer organisationen på trafficking och annan prostitution. I nuläget har de startat en insamling av uppgifter för att kunna införa en fullständig policy när det gäller sexhandel och prostitution. Den svenska grenen av UN Women går emot det ställningstagandet och kämpar för att förändra den. Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby, en organisation som kraftigt tagit ställning för svenska sexköpslagen är oroad eftersom en sätt en glidande utveckling mellan UN Women och andra internationella organisationer när det gäller att stå upp för kvinnors rättigheter. Amnesty är en annan organisation som har mött stark kritik mot ställningstagande för avkriminalisering av prostitution. Förra året gick Amnesty mot delar av ett lagförslag som ville reglera delar av den lagliga bordellverksamheten i Tyskland på grund av att de ansåg att det skulle leda till att sexarbetare blir utsatta.

 

Pye Jakobsson, sexarbetarsaktivist, är medgrundare till organisationen Rose Alliance i Sverige. En organisation som påstår att de jobbar för sexarbetares rättigheter och vill avkriminalisera sexarbete. Avkriminalisering gentemot legalisering är att en tar bort de sexköpslagar som finns och inte skapar nya arbetslagar som är specifika för sexarbetare. Istället låter en de arbetslagar som finns gälla för sexarbetare också. Lagar som säger att en inte får våldta, inte får kränka andra o.s.v. gäller fortfarande för alla och samspelar i sexarbetarnas värld. Organisationen brukar vilja betona att de bara pratar om kvinnor som frivilligt vill vara sexarbetare. Teorin om legalisering/avkriminalisering är att det kommer leda till att folk köper från de “lagliga” sexarbetarna istället för offren av sexhandel. Andra, som juristen Jenny Westerstrand som doktorerat på den svenska sexköpslagen, tycker dock detta är orealistiskt. De anser att avkriminalisering/legalisering kommer istället leda till att fler personer blir utsatta där paralleller även kan dras till andra länder som Tyskland och Nederländerna. Det anses att efterfrågan kommer öka och leda till en ökning i mängden sexhandels offer i det landet även om fler kunder skulle föredra “lagliga” sexarbetare. Det är redan svårt att bedöma sexhandelsfall i exempelvis ett land som Sverige och det leder till att majoriteten av fallen bedöms för koppleri (ett brott som Rose Alliance vill ta bort).

 

Den svenska modellen av sexköpslagen där en straffar köparen och inte säljaren (för att skydda den som tvingats till att sälja sexuella tjänster) har använts i andra länder som Norge och Island. Denna lag har visat sig minska den brottsliga verksamheten, eftersom att verksamheten blir mindre lönsam och mer riskfylld än i andra europeiska länder. Siffran av svenska män som någon gång köpt sexuella tjänster har även minskat sedan införandet av lagen från 1 av 8 män till 1 av 12. Då höjs frågan:

 

“Ska vi stifta våra lagar på hur samhället ser ut eller hur vi vill att det ska se ut?”

Källor:

 

Tidning:

Wesslén, Gunnar, UN Women står upp för kvinnorsrättigheter, Dagens ETC 03/02-17

 

Dokumentär:

Kära Medborgare: sex till salu – om legalisering (2010) UR.se

 

Källkritik:

  1. Tidningen Dagens ETC är en vänster- och miljöorienterad dagstidning. Gunnar Wesslén som skrivit artikeln har tidigare arbetat för Aftonbladet, Sveriges Television, TV4, Sveriges Radio etc. I artikeln sker intervjuer med flertal kvalificerade personer inom stora och kända organisationer.
  2. Utbildningsradion, som brukar förkortas UR, är ett medieföretag och massmedium i allmänhetens tjänst som ägs av Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR som även äger Sveriges Television och Sveriges Radio. SVT får bara producerade oberoende, opartiska och sakliga produkter och därför är Utbildningsradion (UR.se) pålitlig.