Vad är företagens roll i det hela, hur går processen till och vad kan förbättras? 

Det mesta av kobolten som bryts ner i Kongo säljs vidare till Kongo Dongfang Mining International, ett bolag som ägs av den kinesiska mineralföretaget Zhejiang Huayou Cobalt Company Ltd, som enligt Amnesty är den ledande tillverkaren av kobolt produkter. De delar som produceras av Huayou Cobalt säljs vidare till batteritillverkare i Kina och Sydkorea som i sin tur levererar till några av världens mest kända elektronikföretag.

Amnesty har kontaktat flera olika företag som levererar kobolt och inte en enda hade några sorts krav på hur kobolt fick tillföras, dvs. hur den utvinnas, av vem, eller på vilket sätt det transporteras till dem. Amnesty har anklagad flera av elektronikföretagen, som t.ex. Apple, Samsung, Sony och Volkswagen, för att de använder kobolt som bryts ner av barn. Alla hade likadana svar; att minderårigas arbetskraft aldrig tolereras i deras leveranskedja och att de aktivt söker efter eventuella fel i deras system, samt att de inte kan koppla sin kobolt till Kongo.

Idag finns det ingen ordning på den internationella koboltmarknaden, och den faller inte heller inom ramen för att vara en ”konfliktmineral”, där guld, tenn, tantal, och wolfram täcks. Detta kan vara ett bidragande orsak till varför dessa stora företag inte tar mycket ansvar eftersom de inte behöver “bry” sig egentligen, då de annars är försiktiga när det gäller konfliktmineralerna eftersom det finns juridiska krav på företagen som måste följas. Presidentvalet i USA riskerar dock att hota denna lagstiftning då Donald Trump önskar ta bort den så kallade ”Dodd-Franklagen” som behandlar konfliktmineraler.

Amnesty International uppmanar Kina att kräva att de kinesiska utvinningsföretagen ska undersöka sina leveranskedjor och ta itu med brotten mot de mänskliga rättigheterna. De tycker att Huayou Cobolt bör bekräfta sin inblandning i gruvdrift och handel med kobolt, och även se till att inte köpa kobolt som bryts av barnarbetare i farliga förhållanden.

Det finns ett alternativ mot telefonerna som vi är vana vid idag, och det är en mobil som kallas för ”Fairphone”. Fairphone använder fortfarande mineraler från Kongo men endast de som är helt konfliktfria. Om fler kände till detta skulle det kunna visa de stora företagen att folk är emot problematiska komponenter i deras produkter. Företagen kan på sätt vakna till lite och vara mer aktiva i det som försiggår, genom att ta reda på hur de får sin kobolt och försöka hitta åtgärder. Fairphone mobilen är endast ett alternativ, men löser inte problemet helt. Kongo kan inte sluta exportera kobolt eftersom det är en viktig inkomst källa för dem. Tvärtom måste de utnyttja deras resurser på bästa sätt för ekonomisk vinning.

För att slippa dessa hemska omständigheter vore det bäst om kobolt introducerades som ett konfliktmineral. Allt detta är bara tekniska lösningar, det skulle vara idealiskt om man helt och hållet kunde ändra folks syn på människornas värde då det som pågår i Katanga är slaveri. Det är alltså viktigt att öka det allmänna medvetandet för vad som försiggår. Detta skulle dock vara en väldigt tidskrävande lösning och är någonting som måste påbörjas ända från skolan, där barn blir utbildad om vad som händer i världen, som t.ex. genom att göra undersökningar om mänskliga kränkningar i världen.

Källor:

Francoise, Sarah (2016), Your Smartphone Is Probably Powered by Child Labor at Mines in Africa. Vice News 2016-01-19. Hämtad 2017-02-10.

(2016), Exposed: Child labor behind smart phone and electric car batteries. Amnesty International 2016-01-19. Hämtad 2017-02-15.

BE, Diane (2016), Child labor in the mines of the Democartic Republic of Congo. Humanium 2016-04-2016. Hämtad 2017-01-29.

Källkritik:

Vice News är en nyhetshemsida men även en nyhetskanal på Youtube där de delar med sig av nyheter. De har på så sätt fått många prenumeranter och har ett stort antal läsare och tittare. Deras information är pålitlig och skrivs av granskande journalister och deras syfte är helt enkelt att informera om vad som händer runt om i världen.

Amnesty International är en internationellt erkänd människorättsrörelse på mer än 7 miljoner människor som kämpar för en mer rättvis värld där mänskliga rättigheter tas på allvar. De finansieras av medlemmar och icke medlemmar, och är oberoende av politiska åsikter. De är pålitliga då de undersöker och avslöjar fakta genom att t.ex. försöker påverka och sätta press på stora företag och ser till att de håller sina löften och respekterar de mänskliga rättigheter.

Humanium är en internationell organisation som är tillägnad åt att stoppa kränkningar av barn rättigheter i hela världen. De grundades år 2008 med ett syfte att se till att barn har det bra runt om i världen.