En insyn i Kongos gruvindustri

Demokratiska Republiken Kongo är ett land som har extrema mängder resurser med tillgång till mer än 1100 olika slags mineraler och ädelmetaller. En av dessa resurser är kobolt. Den södra provinsen Katanga står för 20 % av landets produktion, enligt regeringen. Kobolt hittas mestadels i mineraler och är en viktig del i litium-jon uppladdningsbara batterier som driver datorer, mobiler, och elektriska bilar. Med sådana rikedomar har Kongo möjlighet till att bli en av de rikaste länderna i Afrika men trots tillgängligheten till dessa resurser upplever landet en stor fattigdom där människor lever med mycket instabila förhållanden där b.la. barn tvingas arbeta i gruvor. År 2014 gjordes det en rapport av UNICEF där man fann att cirka 40,000 barn arbetade i gruvorna i Katanga.

Gruvutvinning är en viktig industri för både Kongos stat och folk, och de grundläggande mekanismerna bakom systemet har länge varit oförändrade. Antingen styrs utvinningen av staten, men det finns också miliser, reservtrupper, som använder sig av vapen för att ta kontroll över mineralerna som utvinns i Katanga och kan även gå runt och tvinga bybor till att arbeta i gruvorna. Det finns även andra fall där människor tvingas till arbete för att de måste betala av hushålls- eller affärsskulder.

Nere i gruvorna utsätts de för olika sjukdomar och riskerar dagligen att dö. Barnen som arbetar i gruvorna gräver så djupt som 200 till 300 meter och har ständig risk för kvävning och andra oavsiktliga dödsfall. Forskare har funnit att majoriteten arbetare hanterar kobolt utan att bära på någon form av skyddsutrustning, såsom handskar eller ansiktsmasker, trots de risker som finns vid exponering av koboltdamm. Den amerikanska ”Center for Disease Control and Prevention” har varnat för att förlängda tider vid exponering för koboltdamm kan leda till luftvägssensibilisering, astma, andnöd, m.m.

Amnesty gjorde en rapport tillsammans med ”DRK-based NGO African Resources Watch” som bygger på intervjuer med gruvarbetare som arbetar på fyra olika platser i Kongo, varav en är Katanga. Som en del av sin forskning, intervjuade de 17 barn, mellan 9 till 17 år gamla. Många av barnen som de intervjuade hade klagat på att de blev sjuka ofta, p.ga koboltdammen. Amnesty fann också att många av barnarbetarna var undernärda och utsattes för fysisk misshandel, sexuellt utnyttjande och våld. Kvinnor och flickor är de som blir mest utsatta då de lever i Kongos patriarkala samhälle och är i princip maktlösa. De används som sexslavar av miliserna och förs bort till gruvorna och andra lockas även med idén att de kommer få ekonomiskt stöd. De flesta av barnen som intervjuades av Amnesty jobbade ovan jord, genom att samla på malm och sortera alla olika stenar som hittas i gruvorna, som de sedan tvättar i vattendrag och sjöar runt omkring gruvorna. Barnen beskrev ansträngande arbeten, med ett 12-timmarsskift i extrem värm eller regn, ofta inte mer än 1-2 dollar per dag. Några barn förklarade att deras skoldag var upptagen med att jobba i gruvan och att de arbetade även helger och veckodagar.

© Ionella Tcacencu  2017.

Källor:

Francoise, Sarah (2016), Your Smartphone Is Probably Powered by Child Labor at Mines in Africa. Vice News 2016-01-19. Hämtad 2017-02-10.

(2016), Exposed: Child labor behind smart phone and electric car batteries. Amnesty International 2016-01-19. Hämtad 2017-02-15.

BE, Diane (2016), Child labor in the mines of the Democartic Republic of Congo. Humanium 2016-04-2016. Hämtad 2017-01-29.

(2017), Slavery in ’Conflict Minerals’, Free the slaves. Hämtad 2017-02-13.

Källkritik:

Vice News är en nyhetshemsida men även en nyhetskanal på Youtube där de delar med sig av nyheter. De har på så sätt fått många prenumeranter och har ett stort antal läsare och tittare. Deras information är pålitlig och skrivs av granskande journalister och deras syfte är helt enkelt att informera om vad som händer runt om i världen.

Amnesty International är en internationellt erkänd människorättsrörelse på mer än 7 miljoner människor som kämpar för en mer rättvis värld där mänskliga rättigheter tas på allvar. De finansieras av medlemmar och icke medlemmar, och är oberoende av politiska åsikter. De är pålitliga då de undersöker och avslöjar fakta genom att t.ex. försöker påverka och sätta press på stora företag och ser till att de håller sina löften och respekterar de mänskliga rättigheter.

Humanium är en internationell organisation som är tillägnad åt att stoppa kränkningar av barn rättigheter i hela världen. De grundades år 2008 med ett syfte att se till att barn har det bra runt om i världen.

Free the slaves är en organisation som arbetar inom flera länder för att bekämpa slaveri och kränkningar av mänskliga rättigheter. De arbetar med flera andra olika organisationer i Kongo som arbetar för samma sak.