Text om hur barnarbete förekommer på odlingarna

De senaste åren har olika journalister lyckats avslöja barnarbetet på kakaoodlingar i Elfenbenskusten och Ghana. Sedan journalisterna började försöka ta sig dit för att få information till nyheterna har kakao ägarna blivit mer hemlighetsfulla eftersom de bryter mot de mänskliga rättigheterna på sina odlingar. Eftersom inkomsterna för en ägare av kakaoodlingar inte är så hög anställer de oftast barn då detta är den billigaste arbetskraften.  

Barnen som arbetar på odlingarna hamnar där på olika sätt. En del väljer att själva söka jobb för att bidra till försörjningen i hemmet medan andra faktiskt blir sålda av sina föräldrar till ett lågt pris eller blir utsatta för ”trafficking”. De som arbetar på en odling riskerar att aldrig återse sina föräldrar igen för att de behöver arbeta med ett slitjobben ingen vuxen vill ha. Åldern på barnen som jobbar inom kakaoindustrin är vanligtvis mellan 12 och 16, men en del reportrar har hittat barn som endast är fem år gamla som har slitit från klockan sex på morgonen ända fram till kvällen för ungefär halva lönen av vad en vuxen man som utför samma arbete tjänar.

De barn som arbetar på odlingarna får mat av arbetsgivaren men det de får är det billigaste som går att hitta, och det är oftast polenta och bananer. De brukar heller inte ha tillgång till rent vatten eller toaletter där de bor. Barnen som arbetar på odlingarna har oftast inte heller någon utbildning. Genom att de vid tidig ålder har blivit tvungna att arbeta på odlingarna har det inte haft möjligheten till att börja i någon skola även om de faktiskt velat det. Genom att de inte började i skolan vid tidig ålder är det svårt för dem att bryta sig loss från arbetet med kakaon då det är det enda dom kan är arbetsuppgifter som görs på en odling.  

Slavhandel är tyvärr ett förekommande skeende på kakao odlingar gällande barn. De blir utsatta för människohandel och det händer även att de jobbar obetalt. Barnen kan precis som de vuxna arbetarna bli straffade om de inte arbetar tillräckligt snabbt eller effektivt genom att bli slagna eller att inte få någon mat. Det finns även kakaoodlingar som har valt att låsa in arbetarna på natten så de inte ska kunna fly därifrån, så att ens försöka gav inte något resultat förutom bestraffning. En tidigare arbetare som lyckades fly citerar jobbet som kakaoodlare genom att säga ”when people eat chocolate, they are eating my flesh.” Att arbeta som kakaoodlare är något som ingen borde utsättas för så att köpa fairtrade choklad är något som alla kakaokonsumenter borde tänka på.

Källor:

Den här källan (make chocolate fair) är trovärdig för att EU har gett de som ligger bakom källan ekonomiskt stöd. Hade inte källan varit trovärdig hade inte EU stöttat organisationen vid namn ”Make chocolate fair”. Skriven år 2015.

Den sista källan jag använde är samma som jag använde på den andra texten vilken heter ”food is power”.

Båda källorna är hämtade 11/1-2017