En text om arbetsförhållandena utifrån arbetarnas perspektiv

© pixabay

Att jobba som kakaoodlare är som sagt inte lätt. Men hur upplever arbetarna att det faktiskt är? Flera av de som intervjuas av Swedwatch anser att deras jobb inte riktigt är värt den lilla mängd lön de faktiskt får. En person vid namn Bouba Bassole har arbetat på en kakaoodling i Elfenbenskusten sen han var 13 år gammal. Arbetsuppgifterna de får är att röja undan vegetationen och att skörda kakaobönan. Han säger att de värsta uppgifterna på odlingen är att flytta säckarna med kakao som kan väga upp mot 100 kg och att bespruta träden. Ämnet som används när de besprutar träden är parakvat, vilket är ett bekämpningsmedel och de använder inte någon skyddsutrustning. Det enda skyddet de använder sig av är egna tygbitar som dom täcker för näsan med. Men det absolut värsta enligt Bassole var när pumpen läckte så parakvatet rann på deras kroppar vilket resulterade i blåsor på kroppen.  

Utöver de tuffa arbetsförhållandena får arbetarna inget vatten att dricka och om de ber om att vila p.g.a. att de mår dåligt efter besprutningen blir de kallade lata eller så blir de bestraffade i form av att inte få någon mat. Lönen som arbetarna får är inte heller så jättebra. En annan person vid namn Augustin Ouedraogo säger att han skulle tjäna 65 000 franc på ett helt år vilket motsvarar 1000 svenska kronor. Något kontrakt fanns det inte heller att skriva på så att ens få pengarna av arbetsgivaren är ingen garanti. Precis som den första personen, Bassole arbetade även han med samma uppgifter. I samband med besprutningen fick Ouedraogo yrsel och svimmade. Han behövde såklart inte fortsätta med sitt arbete men han känner än idag att han inte mår bra. Arbetstiderna för kakao odlarna är ca tio timmar och endast 30 minuter avsatta för lunch och de arbetar alla dagar i veckan utom en. Men trots att man hade kommit överens om att bara arbeta sex dagar/veckan kunde ibland arbetsgivarna tvinga dem att arbeta på vilodagen i alla fall. Vanligtvis får de mat och tak över huvudet i samband med arbetet men ifall någon skulle bli sjuk eller skadad fick de lösa det själva med hjälp av medicinska växter från naturen.   

En man som själv driver en kakaoodling på tre hektar heter Zongo Koudraogo. Han har drivit odlingen i 32 år och han har aldrig ens träffat köparna av hans kakao. Det är alltid någon annan som kommer till hans gård och för vidare kakaon till de som importerar och tillverkar choklad av hans varor. Koudraogo säger att kakao är en råvara som är svårsåld då köparna ofta försöker pruta priset väldigt mycket eftersom att det blir såld oavsett vad.

Källor:

Swedwatch är en trovärdig källa för att det är en partipolitisk organisation som informerar om olika förhållanden på arbetsplatser. Den används även av många andra förtag som t.ex. SvT och SvD vilket ökar trovärdigheten då deras syfte är att informera och då måste fakta de har använt sig av vara korrekt. Artikeln vi har använt oss av är skriven av Örjan Bartholdson och han arbetar som universitetslektor vid institution för stad och land. Skriven Maj 2006.  

Nästa källa jag har använt mig av är ”food is power” och den är trovärdig för att de som ligger bakom källan har mycket erfarenhet inom kakaoindustrin och är utbildade inom ämnen som det rör. Hemsidan är utgiven av en organisation som kallas ”Food Empowerment Projekt” och de arbetar med att informera om rättigheterna inom olika livsmedels organisationer, därav kakaoindustrin. Skriven år 2017.  

Båda källorna är hämtade 11/1-2017