Kategori: Massmedier

Mänskliga rättigheter på nätet

De mänskliga rättigheterna kränks inte bara i det verkliga livet utan också via internet. Men internet kan också främja de mänskliga rättigheterna – om det används på rätt…

Yttrandefrihet i Ryssland

De mänskliga rättigheterna lever under ett ständigt hot i Ryssland, i form av censur och hot mot journalister. I dessa texter undersöks och redogörs orsaker, som Putins tillträde…