Kategori: Journalism

Yttrandefrihet i Ryssland

De mänskliga rättigheterna lever under ett ständigt hot i Ryssland, i form av censur och hot mot journalister. I dessa texter undersöks och redogörs orsaker, som Putins tillträde…