Kategori: HBTQ

HBTQ rättigheter i Ryssland

En rapport om homofobi och diskriminering mot HBTQ personer i Ryssland

HBTQ-personers rättigheter kränks i Ryssland

HBTQ-personers rättigheter kränks i Ryssland och numera legitimeras det också juridiskt.