Att vilja eller inte vilja

En slående likhet som tycks gå att finna mellan de flesta intervjuade sexköpare inom JK industrin är att de inte anser sig göra något fel. De hyser ingen skam för att de utnyttjar dessa unga flickor sexuellt, utan ser det endast som vilket annat varuutbyte som helst. Hon får lite extra månadspeng och han blir sexuellt tillfredsställd. Detta tankemönster återfinns även i en nyligen gjord dansk studie av prostitution, där de flesta sexköpare anger att de inte skulle betala för en prostituerad om de kände att hon gjorde det mot sin vilja.  
 kkkkk
Visserligen har majoriteten av de unga flickorna inom JK industrin inte tvingats dit genom människohandel och annan trafficking, utan själva sökt anställning för att tjäna lite extrapengar. Men att på grund av detta avproblematisera männens handlande eftersom det finns fri vilja inblandad är dock helt felaktigt. Juridiskt sett kan omyndiga aldrig göra ett aktivt val att delta i prostitution. Det är ingen sysselsättning de själva valt utan en som skapats av vuxna, genom deras efterfrågan på barn för sexuell exploatering. Dessa unga flickor har inget naturligt behov av att sälja sex, det är ett fenomen som uppkommer endast på grund av deras utsatthet och utnyttjande ifrån de vuxnas sida.  
 
Om man bortser ifrån juridiska definitioner finns det självklart flickor som känner att deltagandet är deras eget val och att de inte ”lurats” in i prostitutionen på något sätt. Men även då finns påtagliga risker. Både priser och tillvägagångssätt är något som diskuteras privat mellan kunden och flickan, som oftast redan från början befinner sig i underläge. De är oftast sexuellt oerfarna och har svårt att säga nej till det som föreslås av de vuxna kunderna. En av dem berättar bland annat om hur ett möte senare kom att eskalera i en gruppvåldtäkt. Håller verkligen några ”är man med i leken får man leken tåla” argument i det fallet? 
 
Andra intervjuade anser flickor i tonåren vara så pass mogna att de själva kan bestämma över sin egen kropp. Detta är förvisso sant i min mening, aldrig ska någon få diktera över en annans kropp. Men i fallet av sexuellt utnyttjande är det inte flickorna som ges den rätten, utan de manliga kunderna. Visserligen är den sexuella myndighetsåldern i Japan 13 år, men det är både allmänt känt och vetenskapligt bevisat att den mänskliga hjärnan inte fullt utvecklats förrän i 20-årsåldern. Ansvaret bör därför aldrig ligga hos flickan, utan hos mannen. Hur mycket han än tror på hennes ”fria vilja”. 
 
Ett annat gemensamt drag hos sexköparna verkar vara någon slags nostalgiblandad medelålderskris. De drömmer sig tillbaka till sin ungdoms sköna dagar, förargar sig över tiden på pojkskolor och trånar fortfarande efter obesvarad kärlekar. Känslor som inte tycks vara relativt universella, men aldrig bör få utlopp på oskyldiga flickor. Det är därför dags att JK industrin slutas ses som ett ömsesidigt utbyte, utan som det sexuella utnyttjande det faktiskt är.  

 

Källor:

KORTLÆGNING AFPROSTITUTIONS- EFTERSPØRGSLEN – Ramböll (Maj 2013) 
En studie av prostitutionens efterfrågan gjord av samhällsrådgivare på företaget Ramböll för det danska Folketinget. Den publicerades 2013 och har sedan använts av danska statliga myndigheter i deras arbete. I Sverige har den citerats av bland annat Brottsoffermyndigheten som en pålitlig studie.

 

/Bea