Japansk lagstiftning

Enligt japansk lagstiftning är prostitution tillåtet, dock endast för de över 18 år. Den sexhandel joshi kosei företagen är organiserad kring är alltså olaglig, då de flesta av flickorna inte är myndiga. Detta gör att både köpare och profitörer kan tyckas bryta mot lagen. Men problemet är att de flesta företag opererar inom en gråzon, vilket försvårar myndigheters ingripande.   
xxxxxx
Majoriteten av företagen fungerar nämligen enbart som en mellanhand i prostitutions-verksamheten. Inga direkta pengar för sexuella tjänster passerar just dem; de är endast en organiserad mötesplats för flickorna och de eftersökande kunderna. Då den sexuella myndighetsåldern i Japan är 13 år går dessa företag att försvara enligt argumentet att man endast betalar för de legala tjänster som företaget erbjuder (pratstunder på caféer, spåkonst osv.) och att de båda fattar tycke för varandra och sedan lämnar lokalen för att ha samtyckande sex. Vilket alltså är i enlighet med den Japanska lagstiftningen om flickan är minst 13 år. När de lämnat lokalen är det inte längre företagets ansvar vad som sker mellan dem och själva förhandlingen om priser på den ”hemliga menyn” med sexuella tjänster sker inte förrän de begett sig till en privat plats, oftast ett hotell eller mannens hem.  
xxxxxxx
Detta gäller även så kallade ”Reflexologi salonger” som erbjuder tjänster i form av massage. Inom denna bransch är det vanligt att kunden kontaktar företaget, som oftast inte har någon fysisk adress, via nätet eller per telefon för att sedan få en flicka ”levererad” till önskad plats. De pengar företaget tjänar på denna affär är endast priset för den marknadsförda massagen, inte vad som sker utöver det. Priser för sexuella tjänster förhandlas av flickan själv och det är hon som tar emot betalningen. Företagen fungerar alltså endast som en mellanhand och eftersom inga direkta monetära kopplingar finns till sexköpet är det svårt att bevisa deras inblandning.   
xxxxxxx
Om prostitutionen uppdagas av polismyndigheten kan därför inte anklagelser riktas mot företaget, förutom i enstaka fall då det skett i dess lokaler och pengar betalats ut direkt till ägaren (tex. i Osaka 2016). Det som oftast sker är att flickan omhändertas och överlämnas öräldrar medan mannen riskerar böter eller som mest ett kortare fängelsestraff. Förutom avsaknad av juridiska argument för att stänga ner företagen är även det praktiska arbetet med att säkert identifiera köparna mycket svårt. Som nämnt tidigare sker all förhandling på en avskild plats och det är i princip omöjligt att fastställa om de efter att ha lämnat lokalen kommer att ha samtyckande eller betalt sex.   
xxxxxxx
Även företag vars affärsidéer i grunden inte inkluderar regelrätt prostitution i form av sexuella tjänster till kunderna, utan en mer voyeuristisk form, är svåra att slå ned på. Exempel på detta är så kallade ”Magic Mirror” butiker där män sitter bakom en ensidig spegel och tittar på när flickorna socialiserar, samt vid förfrågan även dansar provokativt för kunden som själva sitter i ett enpersons bås utrustat med näsdukar. De gör något som liknar prostitution, men inte klassificeras som det under japansk lag. Det anses nämligen inte vara sexuella övergrepp då det inte är tillåtet att röra flickorna.  
xxxxxx
Detta motsäger dock inte det faktum att företagen är profitörer av den sexuella exploateringen av dessa flickor. Majoriteten av kunderna besöker dem nämligen inte för att få spådomar av 15 åringar, utan för att det är en mötesplats för sexhandel. Den juridiska situationen gör det dock mycket svårt för myndigheter att stoppa branschens fortsatta expansion.   
xxxxxx

© Beatrice Lundvall 2017

 

Källor:
”High School Girls For Hire”Channel New Asia (17/1-17)
Dokumentär producerad av den asiatiska nyhetskanalen Channel New Asia innehållandes bland annat en intervju med denjapanske brottmålsadvokaten Okumura Tohru. Han har tidigare företrätt både JK företag samt dess kunder och har därför stor kunskap om hur lagstiftningen ställer sig i dessa fall. Dokumentären beståäven av vittnesmål från utsatta flickor och kunder samt uttalanden från organisationen BOND som är aktiv i dessa frågor. De bidrar bland annat med stöd, husrum och en telefonlinje att ringa till för flickor i branschen.

 

”Notorious ‘JK’ business exploits troubled high school girls for sex”
 En artikel publicerad i The Japan Times 2014, både på nätet och i den fysiska upplagan. Tidningen är den största engelskspråkiga i landet och har varit i tryck sedan 1897. Författare till artikeln är journalisten Tohomiro Osaki som länge arbetat med just ungdomar och ungdomskultur

/Bea